Диагностично-консултативен център 20 - ЕООД
ДКЦ-20
1618 София
р-н Красно село
ж.к. Красно село
ул. "Генерал Стефан Тошев" №15
Регистратура
тел: 028553059
Изп.директор / Управител
Любка Асенова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности