Диагностично-консултативен център 17 - ЕООД
ДКЦ-17
1505 София
р-н Оборище
кв. Подуяне
бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №108
Регистратура
тел: 029444149
Изп.директор / Управител
Д-р Константин Петров
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности