Диагностично-консултативен център 16 - ЕООД
ДКЦ-16
1870 София
р-н Кремиковци
кв. Ботунец
ул. "Васил Левски" №1
Регистратура
тел: 024651844
Изп.директор / Управител
Д-р Йоана Георгиева-Пеева
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности
 • label Акушерство и гинекология
  Д-р Марин Каралеев
  Акушер-гинеколог
  Етаж 2 , каб. 205
 • label Вътрешни болести
  Д-р Йоана Георгиева-Пенева
  Специалист вътрешни болести
  Етаж 1 , каб. 103
 • label Клинична лаборатория
  Д-р Петрана Ашламаджиева
  Клинична лаборатория
  Етаж 2 , каб. 204
 • label Нервни болести
  Д-р Татяна Йорданова
  Невролог
  Етаж 1 , каб. 107
  Д-р Христо Братанов
  Невролог
  Етаж 1 , каб. 107
 • label Образна диагностика
  Д-р Мариан Миланов
  Специалист образна диагностика
  Етаж 1 , каб. 119
 • label Ортопедия и травматология
  к.м.н. Д-р Богомил Пепелджийски
  Ортопед
  Етаж 1 , каб. 105
 • label Очни болести
  Д-р Цветанка Зафирова
  Офталмолог
  Етаж 3 , каб. 319
 • label Педиатрия
  Д-р Лилия Плоскова
  Педиатър
  Етаж 3 , каб. 312
 • label Ушно-носно-гърлени болести
  доц. Д-р Антон Савов
  УНГ
  Етаж 3 , каб. 317
  Д-р Иван Воев
  УНГ
  Етаж 3 , каб. 317
 • label Хирургия
  к.м.н. Д-р Богомил Пепелджийски
  Хирург
  Етаж 1 , каб. 105
  Д-р Димитър Канелов
  Хирург
  Етаж 1 , каб. 105