Диагностично-консултативен център 15 - ЕООД
ДКЦ-15
1172 София
р-н Изгрев
ж.к. Дианабад
ул. "Никола Габровски" №20
Регистратура
тел: 029624946
тел: 029625065
Изп.директор / Управител
г-жа Ани Христов
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности