Диагностично-консултативен център 11 - ЕООД
ДКЦ-11
1303 София
р-н Възраждане
Център
ул. "Цар Симеон" №145
Регистратура
тел: 029318048
Изп.директор / Управител
Татяна Евтимова
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности