Диагностично-консултативен център 8 - ЕООД
ДКЦ-8
1220 София
р-н Надежда
ж.к. Надежда-1
ул. "Христо Смилянов" №77
Регистратура
тел: 029361227
Изп.директор / Управител
Д-р Слави Славчев
Отворено
07:30 - 19:30
Почивни дни
Събота и Неделя
Специалности